Kèn Harmonica Chromatic Seydel SYMPHONY 48 (Hàng đặt trước-về sau 2 tuần)

14.500.000

Kèn Harmonica Chromatic Seydel SYMPHONY 48 thuộc phân khúc cao cấp nhất trong thế giới kèn harmonica,được sản xuất thủ công tại Đức.

Cho phép đặt hàng trước