Kèn Harmonica Chromatic Seydel SAXONY

11.000.000 9.500.000

Kèn Harmonica Chromatic Seydel SAXONY là dòng kèn chromatic 12 lỗ thuộc phân khúc cao cấp nhất trong thế giới kèn harmonica,được sản xuất thủ công tại Đức.