Hiển thị tất cả 5 kết quả

Kèn Harmonica Chromatic Seydel

“We don’t produce cheap harmonicas to compete with other brands. We only focus to make best harmonicas. Our products are expensive easily because all are handcrafted in Germany. They are premium products! ” – Seydel said

“Chúng tôi không sản xuất kèn harmonica giá rẻ để cạnh tranh với các hãng khác. Chúng tôi chỉ tập trung vào việc làm ra những cây kèn harmonica tốt nhất. Các sản phẩm của chúng tôi đắt đơn giản bởi vì tất cả đều được sản xuất thủ công ở Đức. Chúng thuộc phân khúc Premium !” – Theo lời của Seydel

-9%
-8%
-14%
-8%
-4%