Kèn Harmonica Chromatic Seydel Deluxe STEEL

8.400.000 7.700.000

Kèn Harmonica Chromatic Seydel Deluxe STEEL là một trong những cây kèn 12 lỗ chuyên nghiệp tốt nhất hiện nay, được sản xuất thủ công tại Đức.