Kèn Harmonica Chromatic Seydel Deluxe STEEL (Hàng đặt trước-về sau 2 tuần)

7.700.000

Kèn Harmonica Chromatic Seydel Deluxe STEEL là một trong những cây kèn 12 lỗ chuyên nghiệp tốt nhất hiện nay, được sản xuất thủ công tại Đức.