Kèn Harmonica Chromatic Suzuki Sirius S48S

11.800.000

Kèn harmonica chromatic Suzuki Sirius S48 được đặt theo tên của sao Sirius – Thiên Lang Tinh – ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Và đúng như tên gọi của nó, Suzuki Sirius thực sự là một ngôi sao sáng trong thế giới kèn harmonica. Đây là một trong những cây kèn chromatic tốt nhất hiện nay.