Kèn Harmonica diatonic Seydel BLUE SESSION STEEL (Paddy Richter) – Key C

2.100.000

Kèn Harmonica diatonic Seydel BLUE SESSION STEEL Paddy là một trong những cây kèn harmonica diatonic tốt nhất thế giới hiện nay với lưỡi gà là từ thép không ri có độ bền gấp 5 lần lưỡi gà thông thường, âm thanh rất ấm và thổi rất nhẹ.